Λίγα λόγια για εμάς

H εταιρεία

Εμπιστοσύνη | Συνέπεια | Εμπειρία | Καταξίωση

Verifined – Matching Experts – βρισκόμαστε εδώ για να μετατρέψουμε αυτές τις λέξεις σε πολύτιμα εργαλεία.
Με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, καλύπτουμε τόσο ανάγκες επιχειρήσεων υψηλών απαιτήσεων, όσο και στελέχη/επαγγελματίες (νεο-εισερχόμενους στην αγορά ή έμπειρους) που χρειάζονται στοχευμένη αξιολόγηση και ενδυνάμωση των υψηλών προδιαγραφών προσόντων τους.

Αποστολή & όραμά μας

Να συνδέουμε ευκαιρίες με ανθρώπους, αξιολογώντας και ενδυναμώνοντάς τους

Να πετυχαίνει όποιος συνεργάζεται με τη Verifined εργασιακή ευτυχία & ισορροπία μέσα από δομημένες αξιολογήσεις, συστάσεις, ανάλυση δεξιοτήτων και μελέτες περιπτώσεων (case studies), ανάλυση και συγκριτική μελέτη της αντίστοιχης αγοράς (benchmarking), με εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες που σχεδιάζονται και υλοποιούνται με συνεργασία και ευελιξία

Η επιχείρηση/εργοδότης να βρίσκει και να εξελίσσει αυτούς που της ταιριάζουν

Ο επαγγελματίας/εργαζόμενος να βρίσκει τον προορισμό του και να αναπτύσσεται

Η επιχείρηση/εργοδότης και ο επαγγελματίας/εργαζόμενος να ταιριάζουν (matching experts) και να αναπτύσσονται δυναμικά