Η επιλογή του επαγγελματία
στην αγορά εργασίας

Για τον επιχειρηματία

Στόχος μας το καλύτερο ταίριασμα (matching) οργανισμού και στελέχους (experts) μέσα από την κατανόηση των αναγκών του οργανισμού και την αξιολόγηση δεξιοτήτων, δυνατοτήτων και συγχρονισμού των στελεχών με τις ανάγκες αυτές

Επιλογή Στελεχών μέσω ενεργής αναζήτησης - Headhunting

Περιγραφή επιθυμητού ρόλου και ευθυγράμμιση με τα δεδομένα και τις εξελίξεις της αγοράς

Χαρτογράφηση, Εντοπισμός, Προσέλκυση, Αξιολόγηση υποψηφίων

Χρήση συνεντεύξεων και πιο εξειδικευμένων εργαλείων αξιολόγησης

Εξατομικευμένες αναζητήσεις για νέες θέσεις που προκύπτουν στην αγορά

Πρόταση κατάλληλων υποψηφίων ανά ρόλο εργασίας

Επαγγελματική Μετάβαση - Career Transition / Outplacement

Υπηρεσία υποστήριξης επαγγελματιών στην αγορά εργασίας σε συνεργασία με επιχειρήσεις

Συνεργασία με επιχειρήσεις/εργοδότες που επιθυμούν να λήξουν τη συνεργασία τους με εργαζόμενούς τους και παράλληλα να τους στηρίξουν στην αγορά εργασίας – στα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα

Βασικοί πυλώνες προγραμμάτων:

– CV Building (personal branding) – LinkedIn profiling (social image)
– Market Mapping (go-to-market) – Interview preparation (go-to-market)
– Active networking (results orientation)
– Organizational Message Chart (bonus track – value to the market)

Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου
Δυναμικού

Ανάλυση και περιγραφή θέσεων/ρόλων

Αξιολόγηση της απόδοσης – Καθορισμός KPIs ανά διεύθυνση/λειτουργία οργανισμού

Διερεύνηση αναγκών και δυνατοτήτων οργανισμού – ολιστική και ανά διεύθυνση

Εκπαίδευση βάσει αναγκών και στα πεδία γνώσης/εμπειρίας μας – εξατομικευμένη και σε ομάδες