Η εποχή που διανύουμε, μετά απο αλλεπάλληλες κρίσεις της αγοράς και την παγκόσμια πανδημία, έχει δημιουργήσει κυματισμούς στην Αγορά Εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό στην Ελλάδα μεταφράζεται σε κινητικότητα και αλλαγές, μικρότερης κλίμακας αριθμητικά, αλλά σημαντικής για την ποιότητα των αποτελεσμάτων μίας επιχείρησης και για τις προβλέψεις που κάνει/σχεδιάζει για τα ερχόμενα χρόνια σε επίπεδο σύνθεσης ανθρώπων/ειδικοτήτων και επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό.

Παραιτήσεις σε σύντομα χρονικά διαστήματα, ή με μικρό περιθώριο για επαναδιαπραγμάτευση/αλλαγή της απόφασης αποχώρησης, σιωπηρή αποστασιοποίηση απο την ανάγκη μίας επιχείρησης να αναπτυχθεί ή έστω να πάει καλά, στασιμότητα στην ανάπτυξη στελεχών με επαγγελματική ωριμότητα που θέλουν να συνεχίσουν να αποδίδουν αλλά οι εταιρείες τους δεν επιθυμούν να επενδύουν άλλο σε αυτούς, και άλλα παρόμοια φαινόμενα προβληματίζουν τους επιχειρηματίες για τις επιλογές ανθρώπων, και τα στελέχη για τις επιλογές επόμενου προορισμού.

Ό,τι συζητήσαμε και οι εμπειρίες που ανταλλάξαμε για αυτά που συμβαίνουν, σε πρόσφατη συνομιλία μας με την κα Σαμούρκα βρίσκονται εδώ.