Η επιλογή του επαγγελματία
στην αγορά εργασίας

Εμπιστοσύνη Συνέπεια Εμπειρία Καταξίωση

Verifined – Matching Experts – βρισκόμαστε εδώ για να μετατρέψουμε….

Για τον επιχειρηματία

Επιλογή Στελεχών μέσω ενεργής
αναζήτησης

Στόχος μας το καλύτερο ταίριασμα (matching) οργανισμού και στελεχών (experts) μέσα από την κατανόηση αναγκών και την αξιολόγηση δεξιοτήτων, δυνατοτήτων, δυναμικής καθώς και μέσα από τον συγχρονισμό στελεχών και οργανισμών (fine tuning based on organisational culture and individual needs).

Για τον εργαζόμενο

Επαγγελματική ανάπτυξη
& συμβουλευτική

Στόχος μας η επαγγελματική ευτυχία των στελεχών που συνεργάζονται μαζί μας, κι αυτό το επιτυγχάνουμε μέσα απο συμβουλευτικές συναντήσεις για διάγνωση – αποτύπωση αναγκών και δυνατοτήτων, με τελικό προορισμό την ανάπτυξη – εξέλιξή τους.

Πελάτες που μας τιμούν με την συνεργασία τους

Fournarakis S.A. – FF Tools Group, Parabita, Eltrak Group, SITEL Europe, IPG Media Group, Convert Group, New Agriculture for a New Generation, Upstream, Out-There Media, Kosmocar, Food Plus - KFC
Testimonials